26.12.11

Hieroglifs

Free Counters
Free Counters


Dinamiška linija
Reikšmės(iš kairės į dešinę, iš viršaus į apačią):mėnulis, vanduo,arbata, medis, - , tigras, paukštis, dangus, auksas.
/
Dinamic lines
Meanings(from left to right, from up to down):moon, water, tea, wood, - , tiger, bird, sky, gold .


Statiška linija
Reikšmės: ugnis, pagalba, žemė, taika, - , lietus, metalas, pasitikėjimas, žuvis
/
Static lines
Meanings: fire, help, earth, peace, - , rain, metal, trust, fish.

No comments: